• Nový přenosný průtokoměr Q-Eye PSC portable

  Průtokoměr je dodáván ve vodotěsném pouzdře připraveném k použití v náročných podmínkách, např. použití v kanalizačních sítích. Z přístroje lze číst bez otevření pouzdra aktivací přenosu WLAN. Pro připojení k notebooku, smartfonu atd. Není zapotřebí žádný kabel ani software. Všechny součásti průtokoměru jsou napájeny bateriemi.
 • Měření průtoku v potrubí

  Průtokoměr Q-Eye PSC MT pro měření průtoku v plně zaplaveném potrubí nebo částečně zaplaveném potrubí ve spojení s ultrazvukovým snímačem hloubky. Tyto senzory mohou být instalovány do stávajících potrubí přes 2" kulový ventil.
 • On-line toximetr pro monitoring vodních toků a pitné vody

  Analyzátor pro kontinuální měření toxicity s vysoce citlivou samoobnobující se bakteriální kulturou. ToxAlarm neustále kontroluje pitné a povrchové vody na znečišťující látky. Kromě toho je určen na reakci vysoce citlivých bakterií pro stanovení potenciálních toxinů ve vodě. Měření je prováděno v 5 minutových intervalech.
 • CMC mikrovlnný systém

  CMC měřič vysokých koncentrací nerozpuštěných látek je vynikající nástroj pro kontinuální on-line TS měření koncentrace v čištění odpadních vod a aplikací biomasy. Spolehlivý a osvědčený princip měření mikrovlnné technologie používané v CMC, je vysoká přesnost měření v širokém rozsahu koncentrací TS. Robustní konstrukce bez pohyblivých částí zaručuje vysokou dostupnost a minimální údržbu. Měřič lze použít na potrubí DN50 - DN300.
 • Nový převodník

  Nový převodník pro průtokoměry podporuje všechny principi měření pro vodárenství a aplikace odpadních vod. Vizualizace dat pomocí standardního webového prohlížeče na Vašem telefonu, tabletu nebo notebooku - bez dalšího softwaru a aplikací. Komunikace: WiFi / Modbus/ Ethernet/ RS 485 / Modem ISDN, GPRS, EDGE, UMTS, LTE.
 • On-line analyzátory pro měření odpadních, průmyslových a pitných vod

  Analyzátor pro kontinuální měření TOC, TC, TIC, CHSK, BSK, TP, TNb, Toxicity, Ropných látek, olejů a tuků. Anylýza tepelnou oxidací vzorku při 1 200 °C s možností kombinace více parametrů v jednom analyzátoru (až 4 parametry).
 • Měření TOC v chladící vodě

  On-line analyzátor QuickTOCultra od LAR Process Analyses AG je měřící systém pro stanovení celkového organického uhlíku (TOC) ve vodě. Parametr TOC je používán pro stanovení kvality chladicí vody.
 • MULTITRACKER

  je přenosný přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku, kalového mraku, nerozpuštěných látek ve vodě na čistírnách odpadních vod. Rychlé a spolehlivé měření. Velký grafický displej s akustickou a vibrační signalizací nastavené úrovně hodnot. Záznam až 250 měření.
 • AquaProfiler M-Pro

  Je navržen pro snadný monitoring průtoku v přírodních tocích, betonem lemovaných kanálech a potrubí. Je schopen měřit v náročném prostředí a těžkých podmínkách. Tento systém používá osvědčenou technologii akustického profilování.
 • Nový analyzátor CHSK pro laboratoř

  QuickCODlab je analyzátor pro stanovení chemické spotřeby kyslíku (COD) v laboratorních aplikacích. Tento inovativní analyzátor poskytuje rychlou a ekonomickou alternativu k běžným metodám měření.

Úvod

Vítejte na stránkách AQUATEAM spol. s r.o.

Firma AQUATEAM spol. s r.o. zastupuje v České republice několik výrobců provozních přístrojů pro: Odběry vzorků vod, měření průtoku odpadních vod v otevřených profilech a v uzavřeném potrubí

Provozní analyzátory pro měření v ultra čistých, pitných a odpadních vodách- TOC, TC, TIC, CHSK, celkový P, celkový N, BSK, TOXICITA

Provozní přístroje pro měření zákalu, koncentrace nerozpuštěných látek, kalu – optické senzory
Přístroje pro monitoring podzemních vod, povrchových vod – hladina, teplota, vodivost, pH, ORP, O2, zákal, barometrický tlak, salinita a další parametry
Provozní přístroje pro měření ropných látek ve vodě- online analyzátory
Provozní přístroje pro měření rozpuštěného kyslíku ve vodě – optická metoda
Provozní analyzátory pro měření na úpravnách vod – provozní titrátory, provozní fotometry
Zařízení pro monitoring průtoku řek – lodičky, čluny s ADCP, průtokoměry

Copyright © 2013 AquaTeam | Internet Top s.r.o. | Administrace