AquaProfiler M-Pro

mobilní akustický profiler průtoku

88

                                                       Specifikace
Senzor: 1x rychlost (2-rozměrný) 1x vodní hladina (hydrostaticky)
Frekvence: 2 MHz
rychlost ± 5 m/s vodní hladina (hydrostaticky) 0 – 4 m teplota 0°-40°C
Buňky (max.): 128
Max. rozsah profilování: 0,15 to 3m
Min. velikost buňky: 0,001 m
Min. blanking: 0,02 m
Rozlišení: ± 1% z naměřené hodnoty pro hodnotu v ± 0,1% pro hodnotu h (hydrostaticky)
Délka kabelů: 5 m od senzoru k batohu
Napájení: akumulátor 6.000 mAh (LiFePO4 )
Rozměry senzoru: 210x160x61 mm (VxŠxH)
Příslušenství: Batoh pro všechny komponenty
Váha: 800 gr (senzor) 2,5 kg (senzor vč. 2,5 m kabelu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AquaProfiler M-Pro® Je navržen pro snadný monitoring průtoku v přírodních tocích, betonem lemovaných kanálech a potrubí. Je schopen měřit v náročném prostředí a těžkých podmínkách. Tento systém používá osvědčenou technologii akustického profilování, v jednom převodníku shromářduje měření průtoku, rychlost a vodní hladinu. Systém je určen pro měření vektoru a velikosti jednotlivých rychlostních buněk (až128), aby se zohlednily změny v rychlosti toku a získal se průtokový profil. Třetí rychlostní paprsek sd používá k měřená výšky hladiny vody a v kombinaci s rychlostním profilem vypočítává nejpřesněji průtok. Robustní tablet PC v kombinaci se softwarem „AquaProfiler mobile“ poskytuje všechny potřebné informace uživaterly v každém okamžiku.

Data rychlosti z obou profilů se zapisují do algoritmu pro určení matematického popisu rychlosti proudění v celém průžezu průtoku. Hlavní výhodou je že systém bude pracovat přesně za různých hydrulických podmínek. To eliminuje spacifickou kalibraci pro danou lokalitu.

154

AquaProfiler M

měření bodové rychlosti

89

Specifikace

Senzor: 1x rychlost (1-dimenzionálníl)
1x vodní hladina (hydrostatický)
Frekvence: 6 MHz
Rozsah: rychlost 0-3 m/s
vodní hladina (hydrostatická) 0 – 4 m
teplota 0°-50°C
Rozlišení: ± 1% z měřené hodnoty pro hodnotu v
± 0,1% pro hodnotu h (hydrostaticky)
Délka kabelu: 5m od senzoru k batohu
Napájení: sada akumulátorů
6.000 mAh (LiFePO4 )
Rozměry: Ø 45mm, délka: 290 mm

S AquaProfiler-M® nabízíme akustický průtokoměr pro měření bodových rychlostí v otevřených kanálech (např. v řekách, potocích nebo zavlažovacích kanálech) použitelný v hloubce okolo 2m. Používá se pro vypouštění měření podle klasické metody vertikál a lze snadno namontovat na běžné brodivé tyče. Osvědčené principy akustického měření v kombinaci s nejmodernějšími postupy záruky analýzy signálu pro přesné a spolehlivé výsledky měření. Díky integrovanému snímači tlaku, může být měřena aktuální hladina vody v každé vertikále i hloubka ponoření AquaProfiler-M snímače.

155

Software AquaProfiler®

Přístroj lze ovládat pohodlně a uživatelsky přívětivě díky  AquaProfiler® softwaru založeném na Windows. Tento software je součástí dodávky na CD nebo lze stáhnout z internetu. Po úspěšné instalaci na robustní notebook nebo PC tablet typ HDA-Pro, komunikací v systému je možné – najít následující hlavní funkce:

– Spuštění a kontrola měření
– Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách
– Grafické znázornění rozdělení rychlostí v průřezu (Isotachs)
– Výpočet Průtoku Q podle ISO748: 2007 (E) selektivně v závislosti na metodě hlavní-sekce nebo střední sekce.
– Protokol měření včetně popisu nastavení, parametrů a výsledků
-.. Export dat ve formátu *.xml a *.txt

145

Copyright © 2013 AquaTeam | Internet Top s.r.o. | Administrace