Firma AQUATEAM spol. s r.o. zastupuje v České republice několik výrobců provozních přístrojů pro:

Odběry vzorků vod, měření průtoku odpadních vod v otevřených profilech a v uzavřeném potrubí

Provozní analyzátory pro měření v ultra čistých, pitných a odpadních vodách- TOC, TC, TIC, CHSK, celkový P,

celkový N, BSK, TOXICITA

Provozní přístroje pro měření zákalu, koncentrace nerozpuštěných látek, kalu – optické senzory

Přístroje pro monitoring podzemních vod, povrchových vod – hladina, teplota, vodivost, pH, ORP, O2, zákal, barometrický tlak, salinita a další parametry

Provozní přístroje pro měření ropných látek ve vodě- online analyzátory

Provozní přístroje pro měření rozpuštěného kyslíku ve vodě – optická metoda

Provozní analyzátory pro měření na úpravnách vod – provozní titrátory, provozní fotometry

Zařízení pro monitoring průtoku řek – lodičky, čluny s ADCP, průtokoměry

Copyright © 2013 AquaTeam | Internet Top s.r.o. | Administrace