FlowSampler

Systém odběru vzorků FlowSampler®

FlowSampler®  je patentované odběrové zařízení firmy LAR, které nevyžaduje filtraci, protože odebírá vzorek ve středu proudu vzorku proti směru hlavního průtoku. Proto se žádné velké části nemohou dostat do proudu vzorku. Pomocí FlowSampleru jsou vzorkovány dokonce i pevné částice a potom jsou zmenšovány homogenizátorem. Vzorek je potom čerpán homogenizátorem přes průtočnou vzorkovou kyvetu. Ve vzorkové kyvetě je vzorek kontinuálně míchán, aby byl udržován v homogenním reprezentativním stavu. FlowSampler®  zvládne i obtížný problém jako je vzorkování v přítoku komunální čistírny.

Připojení FlowSampleru může být provedeno PVC trubkou se závitem 32 mm (vnější) nebo jako spojení trubek pro tlakovou hadici s vnitřním průměrem 30 mm. Pro odtok vzorku platí stejné rozměry.

Technická dataNový obrázek

Odběrové zařízení FlowSampler®vyžaduje průtok 5-10m3/h a maximální protitlak < 0,2 bar ve vzorkovací trubici FlowSampleru (Di=3). Teplota vzorku by měla být méně než 28 °C. Jestli je požadována větší teplota vzorku je dostupná zvláštní verze FlowSampleru.

Bezúdržbový vzorkovací systém, FlowSampler®

Systémy s nehygienickým způsobem obsluhy a ucpané filtrační systémy patří minulosti!

Copyright © 2013 AquaTeam | Internet Top s.r.o. | Administrace